Meest gestelde vragen

Ik heb een mail ontvangen i.v.m. het examen maar zie nergens een planning of rooster.
U hebt een mail t.b.v. uw examen ontvagen. In de uitnodiging staat de examenlocatie, examendatum en de tijd aangegeven om hoe laat u op de examendag aanwezig dient te zijn. De planning (volgorde van de examenonderdelen) vindt u op de examenlocatie. U ontvangt dus geen detailplanning van de examendag. 


Wanneer krijg ik de examenuitslag en certificaat?
Voor Aestimavi certificaten ontvangt u uiterlijk 3 weken na het examen een mail welke via het portaal wordt verstuurd. Hierna kunt u uw uitslag in het portaal inzien. Afhankelijk van die uitslag ontvangt u het digitale certificaat of diploma via uw portaal.
Voor STIPEL certificaten ontvangt via STIPEL uw certificaat indien u voor alle onderdelen voldoende resutlaat hebt behaald.

Niets onvangen? Enkele tips:

  • Controleer spam of ongewenste berichten
  • Check bij de aanvrager/contactpersoon


Wat betekent het dat de examenuitslag "voorlopig" is? Kan er nog iets aan veranderen?
Behaalde scores liggen vast en veranderen niet. Formeel heet de uitslag "voorlopig" omdat dit voor sommige schema-eigenaren (bijv. STIPEL) een vereiste aanduiding is.


Ik heb een examen niet behaald; wat heb ik fout gedaan?
Terugkoppeling op een gemaakt examen ("inzage") krijgt u per mail en alléén voor theorie-onderdelen (computertoetsen, soms schriftelijke schakelopdrachten). Vragen en door u gegeven antwoorden worden niet gedeeld.
U kunt per mail een rapport aanvragen van onderwerpen/leerdoelen, waarvan de toetsvraag tijdens uw examen geheel of gedeeltelijk foutief is beantwoord. Voorafgaande aan de "inzage" dient wel een vergoeding te worden betaald. Voor de hoogte van de vergoeding, neem contact op met het kantoor van Aestimavi (085-4013438)

Neem voor inzage in een IECEx-, Atex- of Compex-examen contact op met de opleider.

Hoe kom ik aan een Bewijs van Deelname?
Een Bewijs van Deelname (aan een cursus of training) wordt afgegeven door de opleider.
Aestimavi is geen opleider en geeft géén Bewijs van Examendeelname af.


Ik wil me goed voorbereiden op het (her)examen; hebben jullie oefen-examens?
Wij hebben/leveren als examen-instituut geen oefenexamens. Wellicht dat uw opleider u hiermee van dienst kan zijn.
Wel kunt u hier oefenen met de vraagvormen van de digitale theorietoets.


Waar kan ik gegevens van mijn eerdere Stipel-certificaat opvragen?
https://www.stipelcertificaten.nl/


Waar kan ik terecht met een klacht, bezwaar tegen een uitslag of beroep tegen een besluit?
Vervelend als de gang van zaken daartoe aanleiding geeft.
Voor STIPEL, zie de algemene voorwaarden via STIPEL.nl
Voor Aestimavi, zie het examenreglement Aestimavi 

 

Nieuws artikel

Terug naar nieuws