Welkom bij Aestimavi

We streven naar professionele

Waarom Aestimavi?

Examinering voor Stipel (Industrie).

 

Altijd een examenlokatie in de buurt:
Zwolle - Berkel en Rodenrijs - Den Helder - Vlissingen
Toegankelijk voor kandidaten van alle opleiders.
Ook mondelinge ("voorlees") examens en voor STIPEL de mogelijkheid om met en "Readspeaker" het theorie examen af te leggen.
Theorietoetsen via de computer.

 

Over Aestimavi

 

Stichting Aestimavi is een onafhankelijk en onpartijdige organisatie welke zich richt op persoonscertificatie. Wij bereiken dit door de inzet van slimme certificeerbare systemen waarbij herleidbaarheid en traceerbaarheid met vakbekwame beoordelaars centraal staan. Wij dragen zorg voor de examinering van de vastgestelde schema`s waarbij de examenkandidaat aan de hand van de vastgestelde criteria wordt geverifieerd en gevalideerd waarna bij voldoende resultaat certificering volgt. Certificaten worden uitgegeven door de certificerende instantie(s) voor desbetreffend schema(s). De basis van onze dienstverlening zijn certificeerbare schema’s welke wij in samenwerking met belanghebbenden/schemabeheerder(s) ontwikkelen.

Het geheel van de organisatie moet resulteren in een duurzame onderneming met winst en continuïteit als drijfveer waarbij kwaliteit en veiligheid niet uit het oog wordt verloren.

Onze Scope;

Examineren, verifiëren, valideren en ontwikkelen van elektrotechnische schema`s gericht op persoonscertificering welke is gevalideerd en vastgelegd in ons kwaliteitssysteem volgens ISO-9001:2015 (certificaatnummer: C563228)