Welkom bij Aestimavi

We streven naar professionele

Waarom Aestimavi?

Examinering voor Stipel (Industrie).
Voor SCIOS Scope 8-9-10 en 12: Zie speciale pagina.

 

Altijd een examenlokatie in de buurt:
Zwolle - Berkel en Rodenrijs - Den Helder - Vlissingen
Toegankelijk voor kandidaten van alle opleiders.
Ook mondelinge ("voorlees")examens.
Theorietoetsen via de computer.

 

Over Aestimavi

Stichting Aestimavi is een verificatiebureau dat zich richt op installaties, systemen en personen. Wij verrichten inspecties om installatie-integriteit aan te tonen. Wij realiseren ons maar al te goed dat de meeste rapporten niet de beoogde verbeteringen teweeg brengen. Wij willen bewerkstelligen dat de waarde (status quo) is aangetoond, correcties direct in gang gezet en verbeteringen zijn geborgd. Dit is effectief, efficiënt en komt de bedrijfsvoering van onze klanten ten goede. Wij zullen onpartijdig zijn en blijven. Daarom is ontwerpen, construeren, installeren en onderhouden wel onze expertise maar niet onze bedrijfsvoering. Wel zullen wij alle activiteiten verrichten die deze activiteiten beheersbaar maken. Wij richten ons op installaties, beheersstructuren, mensen en bij voorkeur in combinatie. De basis van onze dienstverlening zijn certificeerbare schema’s die wij in samenwerking met belanghebbenden ontwikkelen.

Stichting Aestimavi is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die zich tot doel stelt de integriteit van installaties te waarderen en samen met de klant te komen tot structurele en duurzame oplossingen om risico’s in alle aspecten beheersbaar te maken. Dit willen we bereiken door de inzet van slimme certificeerbare systemen waarbij herleidbaarheid en traceerbaarheid met vakbekwame beoordeelaars centraal staat. Het geheel van de organisatie moet resulteren in een duurzame onderneming met winst en continuïteit als drijfveer.