Her-certificering; wat is het, wat betekent het voor mij?

Her-certificering?
(U heeft al het betreffende certificaat en wilt met een examen de geldigheid daarvan verlengen):
U komt alléén in aanmerking voor vrijstelling van de Basistoets als u ons minimaal 2 weken voor het examen een scan/copie stuurt/mailt (of upload via uw persoonlijke portaal-account) van uw huidige, nog geldige én identieke certificaat.
Doet u dit niet (of te laat), dan staat er ook een Basistoets voor u klaar, die ook wordt doorberekend.

Nieuws artikel

Terug naar nieuws